Metaalhandel Henraath B.V.

Metaalhandel Henraath is hét vertrouwde,  gecertificeerde, milieubewuste en professionele adres voor metaalrecycling op maat. Ons bedrijf is volledig ingericht op het verlenen van diensten met betrekking tot het inzamelen, slopen of demonteren, vervoeren en verhandelen van metalen en producten/objecten die grotendeels uit metalen bestaan.

De in- en verkoop van ferro- en non-ferrometalen is onze grootste en voornaamste bedrijfstak. Daarnaast verhandelen we auto’s, sloopauto’s, heftrucks, vrachtwagens en diverse andere voertuigen. Een speciale service en dienstverlening is het gratis plaatsen van containers bij bedrijven, particulieren en verenigingen voor het inzamelen van metalen.

Metaalhandel Henraath B.V. staat altijd garant voor marktconforme en eerlijke prijzen.

Hoe kunnen we je helpen?

Bel gerust of stuur een berichtje.

Geschiedenis

Ruim 60 jaar Metaalhandel Henraath B.V. in Melderslo.

Van autosloperij zijn we uitgegroeid tot een gerenommeerd metaalrecycling bedrijf dat nauw samenwerkt met de gemeente Horst aan de Maas en de politie. Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in een vakbekwaam recycling- en dienstverlenend bedrijf dat op veel terreinen in de sector op professionele wijze actief is.

Familiebedrijf:

Vanaf januari 2006 hebben de grondleggers Ad en Margriet Henraath zich teruggetrokken uit het bedrijf en hebben de leiding overgedragen aan zoon Rinus en Mariëlle. Rinus is al vanaf 1988 in het bedrijf werkzaam en Mariëlle vanaf  2002. Beiden zetten het familiebedrijf voort en bouwen het verder uit door te moderniseren en te investeren in innovatieve oplossingen die de steeds strengere milieueisen aan de sector stellen.

Henraath;
Metaalrecycling op maat!

Certificering

Ons bedrijf voldoet aan alle provinciale milieueisen, beschikt over alle benodigde vergunningen, en is sinds 2005 geregistreerd en erkend als VIHB.

VIHB = Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht.

Metaalhandel Henraath blijft alle ontwikkelingen op het gebied van milieueisen volgen en hierop anticiperen qua bedrijfsvoering, vergunningen en vernieuwingen

Rinus Henraath